Alicia Kelemen - Metal base with slump glass design mezuzah amber color

Alicia Kelemen Mezuzah

SKU: Keleme 5 A
$100.00Price